Стажант: Бизнес консултант
EnglishBulgarian

Стажант: Бизнес консултант

Ref.№ BUSC

Предлагаме ти предизвикателството да станеш част от нашата стажантска програма за гр. Пловдив!

Какво трябва да притежаваш?

 • Интерес в областта по внедряване и поддръжка на софтуерни бизнес системи;
 • Висше образование в сферата на информационните технологии;
 • Основни познания по системно и мрежово администриране и работа със SQL и бази данни;
 • Владеене на английски език;
 • Шофьорска книжка;
 • Професионалният опит по позицията не е задължителен;
 • Желание и способност да се учите бързо и да прилагате наученото при изпълнение на конкретни задачи;
 • Комуникативност, отговорност и работа в екип.

В какво се състои стажът?

 • Запознаване и въвеждане в работния процес и практики във фирмата;
 • Самообучение под ръководството на ментор по продуктите, които разработва компанията;
 • Изпълнение на реални задачи, свързани с прилагане на наученото през обучителния период.

Какво ти предлагаме?

 • Международен ORAK сертификат за представилите се успешно;
 • 3-месечно обучение и стаж;
 • Възможност за професионално развитие и предложение за работа за успешно преминалите срока на обучение;
 • Участие в реални работни проекти;
 • Уютна и подкрепяща работна среда;
 • Възможност за комбиниране на знанията, придобити в университета с ежедневната практика;
 • Личен ръководител, който да те насочва през периода на стажантската програма;
 • Гъвкава обучителна програма.

Какви са процедурите по подбор?

 • Подбор по документи;
 • HR тест;
 • Събеседване.

Как да кандидатствам?

За да кандидатстваш по стажантската програма, изпрати автобиография и мотивационно писмо на email: hr@orakgroup.com, като запишеш Ref.№ за позицията, за която кандидатстваш.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Документите ще се разглеждат конфиденциално. Данните, които ще ни предоставиш при кандидатстването, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.