Софтуери
EnglishBulgarian

Софтуерна Бизнес Платформа R5

софтуерно решение

 

       Софтуерната Бизнес Платформа R5 е създадена съобразно високите изисквания на клиентите на ОРАК  и съвременните тенденции за изграждане на комплексни бизнес решения. Компанията създава качествени софтуерни продукти, които да повишават ефективността на Вашия бизнес.

        Платформата е изградена върху изключително надеждна база данни SYBASE SQL и е оптимизирана за работа в On-line режим през WAN.

 

        Част от ключовите характеристики на R5 платформата са:

  • Тя има 4 нива на защита и адаптивни потребителски профили, които осигуряват сигурност за всеки администриран потребител;
  • Генератор на Справки – чрез него могат да се извлича нужната информация от системата, да се подрежда, групира и архивира;
  • Неограничени характеристики на номенклатурите – възможност за създаване на виртуални стокови, клиентски и складови характеристики;
  • Платформата поддържа локални и глобални настройки, което позволява да се администрират на ниво потребител, компютър и платформа.

 

софтуерно решение

 

nap22