ORAK Riscont R5 - складов софтуер
EnglishBulgarian

ORAK Riscont R5 | Складов софтуер

Складовият софтуер ORAK Riscont R5 представлява отделно функциониращ модул от цялостна бизнес софтуерна система за управление на търговската дейност.

Основната му функция е да отчита дейността и по този начин да спомага за по-професионалното и по-мащабно управление.

Продуктът е приложим, както за отделни складове и магазини, така и за верига от обекти с възможност за отдалечен контрол. Системата е много гъвкава и пригодима към динамичните изисквания на клиентите. Поддържа всички възможни операции и функции на една добре организирана система на складово стопанство, мощен аналитичен апарат и гъвкава репортна система, която дава информация за състояния и тенденции.

Работата с продукта е истинско удоволствие и създава условията за професионален бизнес мениджмънт.

Кои са основни предимства на ОРАК Рисконт Склад?

 • Системата  е проектирана  да концентрира информация  и да управлява централизирано верига от обекти като отделни звена или като единна организация. Допълнително улеснение е гъвкавият анализ на информацията чрез произволни извадки от данни и богат генератор на справки, направляван директно от потребителя
 • Работа с партиди, следене на партидна наличност, проследимост по партиди
 • Генератор на комбинативни и времеви промоции
 • Управление на разносна търговия в реално време, периодични синхронизации с централния офис

складов софтуер

 • Работа с неограничена номенклатура от складове, партньори, стоки, ценоразписи, мерки и опаковки
 • Неограничени характеристики за стоки, складове, партньори, документи и други
 • Неограничен брой баркодове с различни опаковки към всеки артикул
 • Обвързване на стоките с различни базови валути
 • Модул за бързо ценообразуване в различни валути, с фиксиран процент надценка на доставните цени, корекция на цените с един бутон
 • Различни изгледи и съдържание на стокови документи и заявки
 • Администриране на права за достъп до менюта, операции, справки и номенклатури за всеки потребител
 • Доставка / Продажба на стоки
 • Заявки за Доставка / Продажба
 • Ревизия чрез ревизионен опис, компенсация на наличностите при необходимост, с възможност за използване на online и offline терминални устройства
 • Разопаковане (преминаване от една подопаковка в базова опаковка и обратно)
 • Групово зареждане на обекти
 • Протокол за преоценка - обвързване на продажната цена към доставната с определен %
 • Сравнение на документи
 • Разпределяне на бонуси за минали периоди върху стокови документи
 • Указване на минимални и оптимални наличности във всеки склад за всяка стока
 • Системни операции за изчисляване и преизчисляване на себестойности
 • Прогнозиране на стоков минимум и оптимални наличности, по оптимизационни складови формули
 • Отстъпки по групи, отделни стоки, разнасяне за минал период
 • Прилагане на комбинативни и времеви промоции при заявки, продажби и разплащания в процеса на разнос
 • Етикиране на стоката чрез широка гама етикиращи принтери
 • Настройваеми  типове бланки според изискванията на клиента
 • Модул за First In - First Out проследимост
 • Модул за офериране на клиентски поръчки и проследяване на търговския процес
 • Модул за резервиране и блокиране на наличност по клиентски заявки
 • Изготвяне на общ документ- товарителница, за даден курс и направление
 • Изготвяне на Packing List и индивидуален договор  за продажба към изходящите фактурни движения
 • Поддържане на клиентски карти  със стандартни и персонални отстъпки
 • Интеграция с оnline магазин
 • Интеграция с оnline web Reporter за синтезирана информация към ръководството
 • Модул за управление на сървърна система за терминални автовезни
 • Модул за връзка към EDI
 • Експорт на данни към счетоводни и ERP системи
 • Запазена технология на ОРАК, предлагаща гъвкав механизъм за задаване на условия, подредби, групиране и динамичен избор на колони при изваждане на справка по макет
 • Запазване на условия по вече извадена справка и зареждане в произволен момент 
 • Корекция на първичните документи
 • Графична среда за извеждане на тенденции и експорт на получените данни
 • Автоматично следене на резултати от произволни справки, чрез системата "Червена лампа"
 • Експорт на справки във външен файл
 • Проверка на складова наличност
 • Преизчисляване на складова наличност и цени
 • Преразпределение на стоки по складове
 • Проверка на незададени задължителни допълнителни свойства за стоки и партньори
 • Автоматично следене на фактурни и стокови наличности
 • Следене на салдо на задължения по фактурни и стокови документи
 • Следене на салда на складов амбалаж по контрагенти
 • Следене на стокови потоци

 

Контакти

Имате въпроси за решенията на Орак?

Ще се радваме да Ви помогнем!

Моля свържете се с нас на:

☏ 0700 11 234

marketing@orakgroup.com

nap22

Downloads

Изтеглете брошура

Форма за контакт