ORAK Telecom R5
EnglishBulgarian

софтуер за телефонна централа

Софтуерът за автоматично отчитане на разговори ORAK Telecom R5 е самостоятелен софтуерен продукт от бизнес платформата R5 на ОРАК Инженеринг.

Модулът Telecom R5 изпълнява функциите по отчитането на разговори проведени през телефонни централи. Отчетените разговори се таксуват според различни часови зони, географски дестинации, групи вътрешни номера, префикси на оператори и др. 

Той е подходящ за всички видове телефонни централи, които имат технологична възможност за връзка с персонален компютър и/или принтер.

 • Таксуване на разговорите по обща стойност - отчитането става чрез предварително дефинирани базови цени 
 • Таксуване на разговорите по продължителност - отчитането става на база времето за разговор, което се трансформира в стойности според определени показатели 
 • Таксуване на разговорите по импулси - отчитането става на база смесена система за различните времеви и географски зони 
 • Съхранение и натрупване на инфромацията в системата 
 • Графичен интерфейс за потребители и администратори 
 • Възможност за паралелно отчитане на две централи 
 • Стартиране и работа като услуга под операционните системи Windows NT, 2000, XP 
 • Следене на лимити за всеки телефонен номер 
 • Експорт на данни в произволен формат 
 • Диференцирано таксуване според принадлежност към група номера 
 • Интегрирано обслужване на алтернативни доставчици на телефонни услуги
 • Телефонни кодове - определят таксуването според набраните номера
 • Географски зони - определят таксуването според дестинацията на проведените разговори
 • Времеви зони - определят таксуването според часови интервали на проведените разговори
 • Различни тарифи за национални празници и почивни дни
 • Персонални кодове на оператори, отчитане и статистика по код оператор
 • Възможност за въвеждане на данни за разговори през файлове
 • Генератор на справки за всички характеристики на проведените разговори
 • Интерфейс филтри за визуализиране на оперативната информация
 • Административен достъп до настройки
 • Изчистване на данни до определена дата
 • Възможност за следене на таксуването през собствен интернет портал
 • Разпечатки на фактури, кредити или парични сметки
 • Обвързване към групи телефонни номера по множество критерии
 • Информация за статуса на комуникация между компютър и централа
 • Тарифиране съобразено със спецификата на регионалните междуселищни централи
 • Защита против неволно изключване на отчитането на разговори
 • Автоматично начисляване на разговор в стая на гост като услуга в Orak Hotel R5 Eclipse+

Искате повече информация? Моля попълнете Формата за контакт, и ние ще се свържем с Вас!

 

nap22

Контакти

Имате въпроси за решенията на Орак?

Ще се радваме да Ви помогнем!

Моля свържете се с нас на:

☏ 0700 11 234

marketing@orakgroup.com

Форма за контакт