Стажант: Програмист
EnglishBulgarian

Стажант: Програмист

There are no translations available.

Ref.№ DEV
 

Предлагаме ти предизвикателството да станеш част от нашата стажантска програма за гр. Пловдив!


Какво трябва да притежаваш?

 • Висше образование в сферата на информационните технологии;
 • Основни познания по програмиране на Делфи или друг обектно ориентиран език за програмиране (C++,C#,Java,…);
 • Основни познания за работа със SQL бази данни;
 • Професионалният опит по позицията не е задължителен;
 • Желание и способност да се учиш бързо и да прилагаш наученото при изпълнение на конкретни задачи.

В какво се състои стажът?

 • Запознаване и въвеждане в работния процес и практики във фирмата;
 • Обучение под ръководството на ментор по продуктите, които разработва компанията;
 • Обучение под ръководството на ментор на програмните езици, техники и среда, които се използват в продуктите на; фирмата – Delphi, Watcom-SQL, SVN Source Control, използвани библиотеки и др.;
 • Изпълнение на конкретни поставени задачи под ръководството на ментор. Задачите представляват малки приложения и/или модули към съществуващи такива, като се използва програмната среда на Делфи, писане на stored procedure, triggers, views във SQL база данни.

Какво ти предлагаме?

 • Международен ORAK сертификат за представилите се успешно;
 • 3-месечно обучение и стаж;
 • Възможност за професионално развитие и предложение за работа за успешно преминалите срока на обучение;
 • Участие в реални работни проекти;
 • Уютна и подкрепяща работна среда;
 • Възможност за комбиниране на знанията, придобити в университета с ежедневната практика;
 • Личен ръководител, който да те насочва през периода на стажантската програма
 • Гъвкава обучителна програма.

Какви са процедурите по подбор?

 • Подбор по документи;
 • HR тест;
 • Събеседване.

Как да кандидатствам?

За да кандидатстваш по стажантската програма, изпрати автобиография и мотивационно писмо на email: hr@orakgroup.com, като запишеш Ref.№ за позицията, за която кандидатстваш.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.Документите ще се разглеждат конфиденциално. Данните, които ще ни предоставиш при кандидатстването, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

 

nap22

Contacts | Terms of use | Sitemap | Career |© 2020 ORAK Engineering